Rättvisa förhållanden vid gemensam vårdnad

Har du och din partner kommit överens om att ni vill ha gemensam vårdnad, eller delad vårdnad? Det är viktigt för barnen att få tid med båda föräldrarna.

Om det är möjligt att du och din partner kan gå med på gemensam vårdnad, eller delad vårdnad som det också kallas, så är det ofta ett av de bästa alternativen för ett barn. Det vill säga, om båda föräldrarna är kapabla till att ta hand om barnen på egen hand under den period som de är tilldelade. Även om man är överens om delad vårdnad, så kan man vara osams om detaljerna.

Det är viktigt vid delad vårdnad att båda föräldrarna håller sig till det som de har kommit överens om vid skilsmässan. Ett barn förtjänar att få tid med båda sina föräldrar. Det vill säga, de förtjänar att båda föräldrarna respekterar den andres rättigheter. Med hjälp av en advokat så kan du få hjälp att skapa mer rättvisa förhållanden för dina barn.

Fundera på det här vid gemensam vårdnad

Ibland handlar det om att man inte kommer överens om tiden. Ska barnen bo varannan vecka hos föräldrarna? Vem ska ha barnen på högtidsdagarna, och vem ska ha dem på helgerna? Hur gör man med att hämta och lämna till skolan? Det kan också vara andra problem, som att det blir ekonomiskt orättvist för en förälder att ha barnen under veckodagarna, och den andre föräldern bara har barnen under helgen.

På egen hand kan det vara svårt att komma till ett rättvist resultat. Men om ni väljer att anlita en advokat som kan medla, så kan ni snart få hjälp att komma fram till rättvisa ståndpunkter att förhålla er till. När ni ser till att göra det på rätt sätt, så kommer era barn att anpassa sig snabbare. I allt ni gör, säger och planerar, så gör det för barnens skull.