Trädfällning Uppsala – frågor & svar 

Får man genomföra en trädfällning i Uppsala på sin egen tomt och utan hjälp? Då det kommer till frågan om att fälla träd så finns en massa frågetecken. I den här texten ska vi försöka bena ut vad som gäller och samtidigt också ge dig en massa tips och goda råd. Detta gör vi genom att svara på några vanliga frågor, som ser ut enligt följande: 

Får jag genomföra en trädfällning i Uppsala på egen hand? 

Ja, men det är snarare en fråga om du bör göra det? Det handlar om enorma krafter som sätts i spel i samband med att ett träd kapas. Tyvärr så sker en massa olyckor där privatpersoner skadas allvarligt i samband med att man ska fälla träd eller kapa grenar som ser ruttna ut. Höga höjder i kombination med att man inte vet hur en såg fungerar gör att man exponeras för riktigt stora risker.

 Utöver det så kan man även äventyra egendom såsom bilar, hus, grannens villa eller exempelvis ledningar för el. Det är en sak att planera en trädfällning i Uppsala och tänka sig hur man vill att trädet ska falla – men en helt annan att faktiskt göra det. Genom att ta ett steg tillbaka så tar du ett steg fram mot en säker och trygg trädfällning: ta hjälp! 

Måste jag ha tillstånd för en trädfällning i Uppsala?

Det beror på var du bor. I vissa fall måste man söka marklov innan man kan fälla träd. Bor du i ett område med detaljplan så kan det vara så att du först ska ansöka om – och erhålla – marklov. Kolla alltid och oavsett upp detta innan. 

Finns det alternativ till trädfällning? 

Trädfällning bör aldrig ske utan starka argument bakom beslutet. Det finns ofta alternativ där man exempelvis gör en kraftig beskärning av kronan. Vill du exempelvis ha mer sol så är det en bra lösning. Är trädet sjukt eller om det ser ut att kunna falla över din egendom så bör givetvis en trädfällning ske. Kontakta en arborist för rådgivning innan.