En asbestsanering görs av en fackman

Asbest finns fortfarande kvar i många äldre fastigheter i Stockholm. Har du det i ditt hus bör du anlita en seriös saneringsfirma som kan få bort det på ett professionellt och säkert sätt.

Asbest är ett begrepp som syftar på en grupp av mineral som tidigare användes som byggnadsmaterial. På sextiotalet hade man ingen kunskap om att asbest var hälsoskadligt utan tyckte att man hade hittat det perfekta sättet att bygga. Efterhand har vi fått mer kunskaper, och det görs mätningar och saneringar överallt i Stockholm. Det finns många hus i en storstad och behovet är stort av miljövänliga åtgärder.

Farligt att röja bort själv

Att sanera asbest är en riskabel syssla, som man inte ska försöka sig på själv som privatperson. Det måste göras en fackmannamässig asbestsanering på grund av att ämnet är så hälsoskadligt. När man river en vägg, yr små fibrer av asbest runt i luften och det tar lång tid innan de sjunker neråt. Det är mycket farligt att inandas fibrerna och man kan få svåra lungskador. Det är lätt att glömma, eftersom fibrerna är så små att de inte syns. Därför finns det en risk att folk börjar riva och röja utan att ha koll på skyddsutrustning eller nödvändiga säkerhetsrutiner.

En annan miljörutin numera är radonmätning, och med vår ökade kunskap krävs det också att vi vidtar åtgärder för att hålla våra hus friska. Vet du att det finns asbest i ditt hus, är det klokt att kontakta en expertfirma som kan göra din asbestsanering.